Edycja 2024

WŁODZIMIERZ PAWLAK – „Czerwone kwiaty III”

Szczegóły dotyczące pracy

Autor:
Włodzimierz Pawlak
Tytuł:
„Czerwone kwiaty III”
Technika:
Akwarela, ołówek, papier
Rozmiar:
29,5 cm x 21 cm
Rok powstania:
2016
Pochodzenie:
Dar od Artysty, przy wsparciu Galerii SZOKART

WŁODZIMIERZ PAWLAK (ur. 1957, Korytów k. Żyrardowa)

Malarz, performer, poeta, teoretyk sztuki i pedagog.

W latach 1980–1985 studiował w Akademii Sztuk Pięknych, dyplom uzyskał w pracowni Rajmunda Ziemskiego. W trakcie studiów założył grupę artystyczną „Gruppa”, nawiązując współpracę z Ryszardem Grzybem, Pawłem Kowalewskim, Jarosławem Modzelewskim, Markiem Sobczykiem i Ryszardem Woźniakiem.

Od 1984 roku wraz z Gruppą wydawał czasopismo „Oj Dobrze Już”. Dwa lata później zaczął wykładać na macierzystej uczelni.

Prace z pierwszej połowy lat 80. były silnie zakorzenione w problematyce społeczno-politycznej, stanowiły pełen ironii i specyficznego humoru komentarz do sytuacji w kraju. Po tej fazie twórczości, odwołującej się bezpośrednio do otaczającej Artystę rzeczywistości, powrócił on do refleksji teoretycznej analizy formy, koloru, faktury.

W jego dziełach można znaleźć bardzo wiele odwołań do mistrzów malarstwa, wchodzi w dialog z Władysławem Strzemińskim, Kazimierzem Malewiczem i Romanem Opałką.

Artyści i prace 2024