Edycja 2024

DARIUSZ GŁOWACKI – „Wyjście”

Szczegóły dotyczące pracy

Autor:
Dariusz Głowacki
Tytuł:
„Wyjście”
Technika:
Olej, płótno
Rozmiar:
120 cm x 80 cm
Rok powstania:
2018
Pochodzenie:
Dar od Artysty

DARIUSZ GŁOWACKI (ur. 1965, Poznań)

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tworzeniem obiektów w przestrzeni, pisze i publikuje teksty o kulturze i sztuce. Jest uczestnikiem sesji naukowych, paneli dyskusyjnych i kongresów.

W latach 1984-1989 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem na wydziałach Malarstwa i Wychowania Plastycznego – dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jerzego Kałuckiego pod kierunkiem prof. Jarosława Kozłowskiego oraz dyplom z zakresu semiotyki na Wydziale Wychowania Plastycznego pod przewodnictwem prof. Kazimierza Świrydowicza.

Artystę interesują obszary, na których sztuka spotyka się z nauką, a także różnice, które zdają się dzielić obie te domeny działalności człowieka.

Artysta o obiekcie przekazanym na tegoroczną aukcję.

My, ułomni rezydenci platońskiej jaskini, skazani jesteśmy na relacje ze światem zmysłów. Zwierzęta, kwiaty, cały materialny świat, jest tylko nieudolną kopią, cieniem świata prawdziwego, świata idei. Pamiętajmy jednak, że Platon daje nam także do zrozumienia, że istniejące poza czasem i przestrzenią uniwersum idei możemy utożsamiać z geometrią i matematyką. Być może, a nawet więcej niż może, sztuka posługująca się nieco innym językiem, czerpie swoje soki bezpośrednio z tego królestwa.

Artyści i prace 2024