Edycja 2024

JAROSŁAW KOZŁOWSKI – 2 prace „OINK!” z cyklu Recycled News

Szczegóły dotyczące pracy

Autor:
Jarosław Kozłowski
Tytuł:
"OINK!" z cyklu Recycled News
Technika:
Akwarele, kolaż, papier gazetowy
Rozmiar:
57 cm x 41 cm
Rok powstania:
2003
Pochodzenie:
Dar od Artysty

JAROSŁAW KOZŁOWSKI (ur. 1945, Śrem)

Jeden z najwybitniejszych współczesnych artystów polskich, przedstawiciel konceptualizmu w sztuce polskiej oraz sztuki pojęciowej.
Posługuje się takimi mediami jak rysunek, książka, obiekt i instalacja artystyczna oraz fotografia i performance.

W latach 1963-1969 studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Swoje prace zaczął wystawiać w 1967 roku. W tym samym roku podjął pracę na macierzystej uczelni, a w okresie od 1981 do 1987 roku pełnił funkcję rektora.
Wykładał również na uczelniach zagranicznych – w Statens Kunstakademi w Oslo, Rijksakademie van Beeldende Kunsten w Amsterdamie oraz Academy Without Walls w Lusace.

W swojej twórczości konsekwentnie traktuje sztukę jako obszar krytycznej
i samokrytycznej analizy.
Bada ideę prymatu pojęcia, intelektu nad przedmiotem materialnym, granic możliwości wyrażenia tego, co pomyślane, poprzez obiekt czy gest, strukturę języka i znaku.

W 2010 roku został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Dzieła Artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych i muzealnych na całym świecie. Można je oglądać w zbiorach m.in. krakowskiego MOCAKu oraz Muzeum Susch – Centrum Sztuki Współczesnej (Zernez, Szwajcaria).

Artyści i prace 2024