Edycja 2024

ANNA FORYCKA-PUTIATYCKA – „Węzeł gordyjski”

Szczegóły dotyczące pracy

Autor:
Anna Forycka-Putiatycka
Tytuł:
„Węzeł gordyjski”
Technika:
Monotypia, technika własna, papier
Rozmiar:
54 cm x 37 cm
Rok powstania:
2014
Pochodzenie:
Dar od Artyski

ANNA FORYCKA-PUTIATYCKA (ur. 1948, Puszczykówko)

Zajmuje się malarstwem oraz grafiką.

Ukończyła Wydział Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, gdzie uczęszczała do pracowni malarskiej prof. Tadeusza Brzozowskiego i prof. Andrzeja Kurzawskiego oraz pracowni wystawienniczej Stanisława Zamecznika. Kształciła się również na UMK w Toruniu na wydziale Konserwacji Zabytków. Jest magistrem sztuki, wieloletnim członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz IAA/A/AP – UNESCO.

W swojej twórczości koncentruje się na świetle, kontrapunkcie, melodii, harmonii i kolorze. Dba o jakość faktury.
Wiele czasu poświęciła monotypii, chcąc przywrócić rangę tej dziedzinie sztuki, pozostającej na pograniczu malarstwa i grafiki.
Zainteresowania grafiką nawiązują do jej korzeni i tradycji rodzinnych, tak brutalnie przerwanych przez „utopię przy władzy”.

Jest wnuczką i córką byłych właścicieli „Zakładów Graficznych M. T. Putiatycki”
w Poznaniu, które wydawały m.in.: książki, mapy, przewodniki, plakaty, galanterię papierniczą. Z tej firmy rodzinnej, działającej w I poł. XX wieku, pozostało tylko wspomnienie, gdyż została ona zlikwidowana przez ówczesne władze komunistyczne.

– „Zajmując się grafiką pragnę, jak tylko potrafię, oddać hołd mojemu Ojcu i Dziadkowi, aby przypomnieć ich trud włożony w rozwój naszej Kultury Narodowej”.

Brała udział w 30 wystawach indywidualnych i 200 zbiorowych. Jej obrazy znajdują się w instytucjach państwowych i zbiorach prywatnych w kraju i na świecie.

Artyści i prace 2024