Edycja 2024

WŁADYSŁAW SZEBIOTKO – „Venezia A”

Szczegóły dotyczące pracy

Autor:
Władysław Szebiotko
Tytuł:
„Venezia A”
Technika:
Fotografia
Rozmiar:
70 cm x 50 cm
Rok powstania:
1995
Pochodzenie:
Dar od Artysty

WŁADYSŁAW SZEBIOTKO (ur. 1955, Poznań)

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Instytutu Konstrukcji Budowlanych na Politechnice Poznańskiej. W latach 1979-1987 pracował na Politechnice Poznańskiej na stanowiskach naukowo-dydaktycznych.

Od 1987 roku jest przedsiębiorcą. Był współzałożycielem i wspólnikiem wielu Przedsiębiorstw, z których najważniejsze to Victus IT, Koncept WS i Szebiotko Investment.

Od roku 1990 był aktywnym członkiem organizacji gospodarczych. Jest m.in. jednym z pierwszych członków i współzałożycieli Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Należy też do współzałożycieli polskiego oddziału Junior Chamber International (JCI), pozarządowej organizacji non-profit, zrzeszającej na całym świecie przedsiębiorców w wieku do lat 40. Był pierwszym Prezydentem Oddziału Wielkopolskiego i V-ce Prezydentem organizacji krajowej.

W roku 2000 został powołany przez Prezydenta Meksyku na stanowisko Konsula Honorowego Meksyku w Polsce. Funkcje Konsula Honorowego pełni w województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim. Był współorganizatorem i sponsorem różnych wydarzeń kulturalnych z udziałem artystów meksykańskich.

Jest założycielem, fundatorem i Prezesem Stowarzyszenia Kulturalnego Pegaz, którego głównym celem jest aktywne wspieranie Teatru Wielkiego w Poznaniu w jego działalności kulturalno-społecznej. Był też sponsorem koncertów organizowanych przez Teatr Wielki w poznańskim Bazarze. W roku 2019 był jednym z koordynatorów i sponsorów międzynarodowego konkursu na plakat o tematyce antyprzemocowej Stop Hate/Poster Show.

Angażuje się w działalność charytatywną, udzielając wsparcia finansowego różnym inicjatywom zorganizowanym i indywidualnym, w szczególności wspomagając instytucje medyczne i opieki społecznej.

Interesuje się i zajmuje sportem i fotografią. Fotografuje już ponad pół wieku. Niektóre jego starsze fotografie już trochę wyblakły.

Artyści i prace 2024