Edycja 2024

Podziękowania

Prof. zw dr hab. med. Jacek Wachowiak - Kierownik Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM. Prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Transplantacji szpiku u Dzieci

Od 2008 r. poznańscy artyści i biznesmeni uczestniczący w Charytatywnym Turnieju Tennis Art oraz organizatorzy Turnieju udzielają rokrocznie ogromnego i trudnego do przecenienia wsparcia Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu, dzięki któremu dzieci z chorobą nowotworową trafiające do Kliniki mogą być coraz szybciej i coraz precyzyjniej diagnozowane oraz coraz lepiej leczone. Do chwili obecnej dzięki kolejnym aukcjom wspaniałych dzieł sztuki ofiarowywanych przez artystów, które licytowane są przez poznańskich biznesmenów, na potrzeby Kliniki została przekazana imponująca kwota ok. 1,400,000. zł, za którą m.in. kompletnie wyposażono zmodernizowane izolatki w oddziale dzieci młodszych, zakupiono mobilne stojaki, strzykawki automatyczne, pulsoksymetry, stację roboczą do cytometru FACS Canto II z oprogramowaniem, śluzę materiałową do podaży leków w Pracowni Leku Cytostatycznego.a także unikalne urządzenie do leczenia choroby przeszczep przeciw gospodarzowi, która jest najpoważniejszym powikłaniem transplantacji szpiku oraz laser i oprogramowanie do cytofluorymetru niezastąpionego w diagnostyce białaczek oraz w monitorowaniu odpowiedzi na zastosowane leczenie białaczki. Śmiało można stwierdzić, że każdego dnia każde dziecko hospitalizowanie w Klinice korzysta z rezultatów kolejnych akcji charytatywnych Tennis Art. W imieniu dzieci leczonych w Klinice, ich rodziców oraz całego zespołu Kliniki z całego serca dziękuję wszystkim artystom, biznesmenom oraz osobom zaangażowanym w organizację Turnieju, na czele z Panem Waldemarem Górką, za nieustającą pamięć i troskę o dzieci z chorobą nowotworową.

Waldemar Górka - Pomysłodawca i organizator akcji Tennis Art. Prezes firmy Cavaradossi Group

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia…”
Albert Einstein

Pamiętam, jak ogromne wrażenie przed laty wywarła na mnie myśl wybitnego fizyka, bo w tych z pozoru jakże prostych słowach kryje się niebywała mądrość oraz jasno wyznaczony cel ludzkiej egzystencji. Cel, do którego powinien podążać każdy człowiek, dla którego odpowiedzialność za los drugiego jest wartością najwyższą. Ta sama myśl powróciła do mnie po latach i stała się przyczynkiem do powołania Akcji pozwalającej ofiarować najmłodszym potrzebującym cząstkę siebie. Akcji charytatywnej, dzięki której dzieci z chorobą nowotworową mają możliwość szybkiej i skutecznej diagnozy oraz podjęcia natychmiastowego leczenia.

Bez pomocy i oddaniu ludzi Wielkiego Serca Akcja ta nie mogłaby się corocznie odbywać. Dlatego chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom – zarówno instytucjonalnym, jak i indywidualnym – artystom plastykom, sponsorom, partnerom oraz osobom zaangażowanym w Akcję oraz jej organizację, dzięki którym może się ona tak wspaniale rozwijać.

Dziękuję wszystkim za zaufanie oraz okazaną życzliwość i serdeczność najmłodszym potrzebującym. Dziękuję wszystkim, którzy pamiętają o tym, że życie to najpiękniejszy i najcenniejszy dar dany człowiekowi.

Władysław Szebiotko - Honorowy konsul Meksyku. Patron honorowy akcji Tennis Art

Jakkolwiek patetycznie by to nie zabrzmiało, dzięki Tennis Art udało się zapewne uratować życie. Życie dziecka leczonego w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu. Niczego więcej nie potrzeba pisać. Waldku, dziękuję, że zaprosiłeś mnie do współpracy przy swojej pięknej Akcji!

Wszystkim Państwu dziękuję za pomoc!.

Łukasz Kubot - Jeden z najbardziej utytułowanych polskich tenisistów na świecie, były lider rankingu ATP w grze podwójnej

Tennis Art to wspaniała inicjatywa charytatywna, która od 2008 r. wspiera Klinikę Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu. Dzięki zbieranym corocznie podczas aukcji dzieł sztuki i turnieju tenisowego środkom, najmłodsi zmagający się z chorobą nowotworową otrzymują szansę na szybszą i bardziej precyzyjną diagnostykę i wiążące się z tym lepsze leczenie. Z wielką przyjemnością i z pełnym przekonaniem zostałem ambasadorem Tennis Art i zachęcam wszystkich do wsparcia tej akcji.