Edycja 2024

WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM – „Podróże nieodkryte”

Szczegóły

WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM – Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Adam Pleskaczyński, Konstancja Pleskaczyńska

„Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889-1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego”

Dar od Wydawnictwa UAM

WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM

Jest jednym z największych i najważniejszych wydawnictw uczelnianych w Polsce. Jego początki sięgają 1920 roku, kiedy to Senat Uniwersytetu Poznańskiego powołał do istnienia specjalną Komisję Wydawniczą koordynującą publikowanie prac naukowych.
Od 1962 roku Wydawnictwo funkcjonuje pod obecną nazwą jako jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Misją Wydawnictwa jest wspieranie społeczności akademickiej, zarówno pracowników, jak i studentów w promowaniu polskich dokonań naukowych w kraju i za granicą oraz tworzeniu dobrego wizerunku Uczelni. Poprzez dbałość i fachowość edytorską zapewniamy najwyższy poziom wydawanych materiałów naukowych i dydaktycznych, o czym świadczy ponad 100 nagród, wyróżnień, nominacji przyznanych Wydawnictwu w prestiżowych konkursach skierowanych do wydawców.

W ramach działań promocyjnych Wydawnictwo organizuje i bierze udział w wydarzeniach związanych z książką dla szerokiego grona potencjalnych jej odbiorców.

Celem jest popularyzacja nauki i czytelnictwa, pełny przekaz o działalności Wydawnictwa, a dzięki wpisaniu się w kulturalną panoramę wydarzeń miasta – promowanie naszej Uczelni.
Włączamy się do wydarzeń organizowanych przez Wydziały, współpracujemy z bibliotekami wydziałowymi i miejskimi w całym kraju, przygotowujemy wydarzenia angażujące środowiska akademickie i mieszkańców Poznania, w tym nauczycieli i uczniów. Organizujemy lub współorganizujemy z partnerami zewnętrznymi promocje książek, konferencje, kiermasze, konkursy, prezentacje poszczególnych książek, prezentacje tematyczne na wydziałach UAM i poza Uniwersytetem.

KSIĄŻKA Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Adam Pleskaczyński, Konstancja Pleskaczyńska – „Podróże nieodkryte”.

Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889-1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego

Publikacja jest pierwszym kompletnym opracowaniem dziennika ekspedycji przeprowadzonej w latach 1889–1890 przez wybitnego eksploratora Azji Centralnej, Bronisława Grąbczewskiego.

Książka zawiera tekst dziennika przetłumaczony na język polski z kopii znajdującej się w archiwum Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego w Petersburgu.

Poprzedzają go trzy rozdziały stanowiące rozbudowany komentarz do zaprezentowanego dokumentu. Przedstawiono w nich rys biograficzny Grąbczewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego dwudziestoletniego pobytu w Azji Centralnej, dokonano również analizy literaturoznawczej dziennika oraz kolekcji fotograficznej liczącej około 150 zdjęć, które podróżnik wykonał podczas wyprawy.

W rozdziale, umieszczonym za tekstem dziennika, przedstawiono identyfikację większości spośród ponad siedmiuset miejscowości i obiektów fizjograficznych, które Grąbczewski zanotował w swoim dzienniku.

Do publikacji dołączono również kopię oryginalnej mapy na czterech arkuszach, na której podróżnik zaznaczył trasę swoich ekspedycji w latach 1885–1890.

Artyści i prace 2018