Edycja 2024

WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM – Atanazy Raczyński

Szczegóły

WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM – Michał Mencfel

Atanazy Raczyński (1788-1874).

Biografia

Dar od Wydawnictwa UAM

WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM

Jest jednym z największych i najważniejszych wydawnictw uczelnianych w Polsce. Jego początki sięgają 1920 roku, kiedy to Senat Uniwersytetu Poznańskiego powołał do istnienia specjalną Komisję Wydawniczą koordynującą publikowanie prac naukowych.
Od 1962 roku Wydawnictwo funkcjonuje pod obecną nazwą jako jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Misją Wydawnictwa jest wspieranie społeczności akademickiej, zarówno pracowników, jak i studentów w promowaniu polskich dokonań naukowych w kraju i za granicą oraz tworzeniu dobrego wizerunku Uczelni. Poprzez dbałość i fachowość edytorską zapewniamy najwyższy poziom wydawanych materiałów naukowych i dydaktycznych, o czym świadczy ponad 100 nagród, wyróżnień, nominacji przyznanych Wydawnictwu w prestiżowych konkursach skierowanych do wydawców.

W ramach działań promocyjnych Wydawnictwo organizuje i bierze udział w wydarzeniach związanych z książką dla szerokiego grona potencjalnych jej odbiorców.

Celem jest popularyzacja nauki i czytelnictwa, pełny przekaz o działalności Wydawnictwa, a dzięki wpisaniu się w kulturalną panoramę wydarzeń miasta – promowanie naszej Uczelni.
Włączamy się do wydarzeń organizowanych przez Wydziały, współpracujemy z bibliotekami wydziałowymi i miejskimi w całym kraju, przygotowujemy wydarzenia angażujące środowiska akademickie i mieszkańców Poznania, w tym nauczycieli i uczniów. Organizujemy lub współorganizujemy z partnerami zewnętrznymi promocje książek, konferencje, kiermasze, konkursy, prezentacje poszczególnych książek, prezentacje tematyczne na wydziałach UAM i poza Uniwersytetem.

KSIĄŻKA Michał Mencfel – Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia

Książka jest próbą wszechstronnego opisania długiego i bogatego życia oraz obszernego i różnorodnego dzieła hrabiego Atanazego Raczyńskiego (1788-1874) – wywodzącego się z Wielkopolski pruskiego arystokraty, uczestniczącego z wielką swobodą w kulturalnym i towarzyskim życiu europejskich elit; Polaka w pruskiej służbie dyplomatycznej, toczącego przez całe życie trudny, dramatyczny i krytyczny dialog z polskością; przenikliwego obserwatora i komentatora wydarzeń politycznych, twórcy spójnej doktryny politycznej utrzymanej w duchu radykalnego konserwatyzmu; kolekcjonera malarstwa i twórcy publicznie dostępnej galerii obrazów o europejskiej renomie; znawcy, badacza i propagatora sztuki, autora szeroko w Europie komentowanych, pionierskich książek o sztuce niemieckiej i portugalskiej.
Przenikliwy, samoświadomy, refleksyjny, o złożonej osobowości, żyjący nadto w turbulentnych czasach, trwał Raczyński w stanie permanentnego konfliktu.

Wychowany w duchu ideałów oświecenia i przywiązany do nich, śledził nowe prądy umysłowe i, mimo związanych
z nimi obaw, fascynował się nimi. Uwikłany w gorące dyskusje narodowe, zmagał się ze swoją polskością, do końca traktując ją zarówno jako brzemię, jak i wyzwanie. Wierzący bezwarunkowo w określony ład społeczny i polityczny, dostrzegał nieuchronność jego rozpadu. Wynikające z tych okoliczności napięcia i dylematy są głównym tematem książki.
Słowem: w trzech rozdziałach – „Formacja”, „Polityka”, „Sztuka” – opowiada o bogatej, twórczej osobowości i umysłowości uwikłanej w „historię zerwaną z łańcucha”.

Artyści i prace 2018