Edycja 2024

MAGDALENA UCHMAN – „Szara”

Szczegóły dotyczące pracy

Autor:
Magdalena Uchman
Tytuł:
„Szara”
Technika:
Druk cyfrowy
Egzemplarz autorski I
Rozmiar:
100 cm × 70 cm
Rok powstania:
2012
Pochodzenie:
Dar od artystki

MAGDALENA UCHMAN

Urodzona w 1981 roku w Przeworsku. Zajmuje się grafiką. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2006 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni wklęsłodruku prof. Krzysztofa Skórczewskiego.

Za wybitne osiągnięcia w trakcie studiów otrzymała Dyplom Uznania Rektora. W roku 2010 ukończyła Środowiskowe Studia Doktoranckie na Wydziale Grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Od roku 2012 pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Grafiki Warsztatowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie obecnie pełni funkcję Prodziekan ds. jakości kształcenia (kadencja 2016—2020).

Artyści i prace 2019