Edycja 2024

MIROSŁAW PAWŁOWSKI – „Kamuflaż-kod”

Szczegóły dotyczące pracy

Autor:
Mirosław Pawłowski
Tytuł:
„Kamuflaż-kod”
Technika:
Serigrafia 8/30
Rozmiar:
50 cm × 70 cm
Rok powstania:
2020

MIROSŁAW PAWŁOWSKI (ur. 1957)

Należy do najbardziej znaczących postaci na scenie polskiej grafiki.

Na obraz jego aktywności składa się zarówno jego działalność graficzna, jak i wiele podejmowanych działań oraz przedsięwzięć mających na celu wspieranie rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju. Współpomysłodawca i organizator prestiżowego Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu, członek wielu stowarzyszeń oraz jury międzynarodowych i krajowych przeglądów grafiki.

Jest profesorem Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadzi pracownie Serigrafii.

Wokół tego obszaru koncentrują się również jego zainteresowania w kwestii wypowiedzi artystycznej. Jest jednak przede wszystkim artystą, i to artystą nieustannie poszukującym – czerpiącym formalne i ideowe inspiracje z nowych technologii rejestracji i przetwarzania obrazu cyfrowego, które czyni przedmiotem swoich artystycznych eksperymentów.

Tematem jego prac jest niezmiennie człowiek „portretowany” według niejednorodnego, bo zmieniającego się klucza konwencji. Autor metaforyzuje ten fenomen percepcji, budując wokół „wizerunku” wielowarstwowe znaczenia, których źródła za każdym razem są interesującym komentarzem współczesności.

Artyści i prace 2022