Edycja 2024

ADAM GILLERT – „Chryzokola I”

Szczegóły dotyczące pracy

Autor:
Adam Gillert
Tytuł:
„Chryzokola I”
Technika:
Linoryt 8/14
Rozmiar:
47 cm × 56 cm
Rok powstania:
2022

ADAM GILLERT (ur. 1989)

W 2008 roku rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu – Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej, kierunek Grafika Warsztatowa. Uzyskał tytuł licencjacki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (poprzednio Akademii Sztuk Pięknych) po obronie pracy artystycznej “Blok dla lalek”, wykonanej pod nadzorem prof. Mirosława Pawłowskiego, prof. zw. UAP.

W 2011 roku rozpoczął studia drugiego stopnia na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na kierunku Grafika Warsztatowa. Ukończył je w 2013 roku, broniąc dyplom po współpracy z promotorami prof. UAP Romanem Kubickim, (promotorem pracy teoretycznej „Agresja w sztuce“) i prof. Mirosławem Pawłowskim (promotorem pracy artystycznej „Self-consciousness gives birth to needs – Samoświadomość rodzi potrzeby“).

W 2016 roku znajduje się w gronie laureatów Międzynarodowego Konkursu Malarskiego Fundacji Trzy Mosty, jak również rozpoczyna studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa, równolegle z pełnieniem obowiązków asystenta I Pracowni Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

W 2021 roku obronił pracę doktorską „Ciągłość (de)konstrukcji”, której promotorem był prof. Jacek Strzelecki, promotorem pomocniczym dr hab. Joanna Marcinkowska.

Brał udział w szeregu wystaw zbiorowych, autorskich oraz otrzymywał wyróżnienia w ogólnopolskich przeglądach malarskich.

Artyści i prace 2022