Edycja 2024

JAROSŁAW KOZŁOWSKI – „Cover your wall XI”

Szczegóły dotyczące pracy

Autor:
Jarosław Kozłowski
Tytuł:
"Cover your wall XI"
Technika:
Rysunek na papierze tapetowym
Rozmiar:
80 cm × 51 cm
Rok powstania:
1985

JAROSŁAW KOZŁOWSKI (ur. 1945)

Jeden z najwybitniejszych współczesnych artystów polskich, przedstawiciel konceptualizmu w sztuce polskiej oraz sztuki pojęciowej. Posługuje się takimi mediami jak rysunek, książka, obiekt i instalacja artystyczna oraz fotografia i performance. W swojej twórczości konsekwentnie traktuje sztukę jako obszar krytycznej i samokrytycznej analizy. Bada ideę prymatu pojęcia, intelektu nad przedmiotem materialnym, granic możliwości wyrażenia tego, co pomyślane, poprzez obiekt czy gest, strukturę języka i znaku.

W latach 1963-1969 studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Swoje prace zaczął wystawiać w 1967 roku. W tym samym roku podjął pracę na macierzystej uczelni, a w okresie od 1981 do 1987 roku pełnił funkcję rektora. Wykładał również na uczelniach zagranicznych – w Statens Kunstakademi w Oslo, Rijksakademie van Beeldende Kunsten w Amsterdamie oraz Academy Without Walls w Lusace. W 2010 roku został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Dzieła artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych i muzealnych na całym świecie. Można je oglądać w zbiorach m.in. krakowskiego MOCAKu oraz Muzeum Susch – Centrum Sztuki Współczesnej (Zernez, Szwajcaria).

Artyści i prace 2022