Edycja 2024

MARCIN BERDYSZAK – „Wahadło”

Szczegóły dotyczące pracy

Autor:
Marcin Berdyszak
Tytuł:
"Wahadło"
Technika:
Akryl na desce, werniks
Rozmiar:
50 cm × 120 cm
Rok powstania:
2018
Pochodzenie:
Dar od artysty

MARCIN BERDYSZAK (ur. 1964)

Malarz, rzeźbiarz, twórca złożonych układów przedmiotowo-przestrzennych, czasami figuralnych. Twórca artystycznych interwencji w otoczenie pejzażowe albo architektoniczne czy urbanistyczne. Zajmuje się instalacją, obiektem, malarstwem i rysunkiem. Jego sztuka oscyluje wokół problemu zacierania granic między naturalnym a sztucznym, między prawdą a iluzją. Bada granice kultury i natury oraz ich wzajemnych relacji.

Dyplom z malarstwa uzyskał w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka oraz z rzeźby w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego w PWSSP w Poznaniu w 1988 roku.

Od 1989 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu, a obecnie Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, gdzie pełnił rozmaite funkcje akademickie, także rektora uczelni.

Swoje prace prezentował na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych m.in.: w Polsce, Niemczech, Finlandii, Austrii, Szwecji, Japonii, Szwajcarii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych.

Prace Artysty znajdują się w licznych kolekcjach w kraju i za granicą.

Artyści i prace 2021