Edycja 2023

Profesor Ireneusz Domagała (1952-2023)

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o śmierci prof. Ireneusza Domagały, wybitnego scenografa, kostiumografa i grafika, nauczyciela akademickiego związanego w ostatnich latach z Katedrą Ubioru Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP), w której prowadził własną Pracownię.

W czasie nauki w Technikum Mechanicznym w Radomiu Ireneusz Domagała jednocześnie uczęszczał do Ogniska Plastycznego, co przełożyło się na jego dalsze zawodowe wybory.

W 1979 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej w PWSSP (obecnie UAP) i od tego czasu był nierozłącznie związany z macierzystą uczelnią. Studiował w pracowniach Waldemara Świerzego, Lucjana Mianowskiego, Antoniego Zydronia i Magdaleny Abakanowicz, która rozbudziła w nim fascynację miękkimi strukturami.

W 1983 roku w kostiumie artysty zagrała w teatrze Krystyna Feldman, dwa lata później autor przygotował dla Teatru Dramatycznego w Elblągu scenografię do “Ożenku”.

Prof. Domagała odbył staże pedagogiczno – artystyczne w 1984 r. w Brukseli w Saint Lucas Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten i w 1985 r. w Instituto de Artes Plásticas de Taxco w Meksyku.

W latach 1990–2016 kierował XII Pracownią Rysunku, a w latach 2011–2021 Pracownią Kostiumu Teatralnego. Pełnił również funkcję kierownika Katedry Rysunku oraz Katedry Ubioru.

Był autorem ponad 60 projektów scenograficznych i kostiumowych dla teatrów w Polsce oraz w Niemczech i USA. Był uczestnikiem kilkunastu wystaw indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i za granicą.

Ireneusz Domagała w 2005 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2013 Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

advanced divider

Najnowszeaktualności