Edycja 2024

Prace Marcina Berdyszaka i Włodzimierza Pawlaka na wystawie zbiorowej w krakowskim MOCAK-u

Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie zaprasza od 12 kwietnia na wystawę zbiorową „ Jedzenie w sztuce”. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace między innymi Marcina Berdyszaka, Włodzimierza Pawlaka, Jana Cybisa, Włodzimierza Hasiora, Koji Kamoji, Marcina Maciejewskiego i Artura Nachta-Samborskiego. Ekspozycja będzie prezenowana do 16 marca 2025 roku.

Organizatorzy powiedzieli o wystawie:

„Jedzenie w sztuce to 11. wystawa z flagowej serii MOCAK-u, w której konfrontujemy ważne obszary życia z refleksjami artystów. Wcześniej przyglądaliśmy się tematom takim jak: historia, sport, ekonomia, zbrodnia, gender, medycyna, ojczyzna, sztuka, natura, polityka, analizując zawarte w nich prawdy i związane z nimi manipulacje. Jedzenie w tym kontekście jest wyjątkowe, bo stoi u podstaw życia, przez co ma wpływ na wiele jego aspektów.

 

Jedzenie to zaspokajanie potrzeby fizjologicznej, znajdującej się u podstaw piramidy Maslowa, a równolegle – szeregu innych, wyższych potrzeb, psychicznych i społecznych, takich jak poczucie przynależności czy bezpieczeństwa. Pokarm jako nieodzowny warunek przetrwania ukształtował naszą cywilizację. Był zapłatą za pracę, a jego zdobywanie – motorem postępu. Jego poszukiwanie inicjowało wędrówki ludności i tym samym odkrywanie świata. Jego brak bywał zarzewiem konfliktów, przyczyniał się do zamieszek i rozlewu krwi. Jedzenie do dziś towarzyszy rytuałom i obrzędom, jest fundamentem każdej wspólnoty, kultury i religii.

Na wystawie zaprezentujemy prace 66 artystów z wielu krajów, w różnych mediach, takich jak malarstwo, fotografia, wideo, obiekt i instalacja. Jedzenie to czynność społeczna, podstawa tożsamości, a nawet narzędzie oporu. Współczesnych artystów niepokoi tak niedosyt, jak nadmiar żywności. W pierwszym przypadku głód, nierówność, kryzys humanitarny, degradacja społeczeństwa, upokorzenie, w drugim – konsumpcjonizm, marnotrawstwo, zdrowotne skutki źle zbilansowanej diety. Analizie zostanie poddany zarówno eksponowany w sztuce od wieków estetyczny potencjał jedzenia, jak i jego aspekty etyczne i światopoglądowe”.

advanced divider

Najnowszeaktualności