Edycja 2024

„Cisza zagrożona hałasem” – zmarł Profesor Bogdan Wojtasiak

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 2 sierpnia 2023 roku odszedł przyjaciel Tennis Art Profesor Bogdan Wojtasiak.

Artysta o swojej twórczości mówił:

 – Do końca nie wiem, czym jest moje malarstwo. Czy jest próbą ukazania przemijania, nieskończoności, czy raczej-przemiany wewnętrznej? Trudno mi niekiedy powiedzieć, co ożywia i nasyca egzystencjalną treścią moje obrazy. Niekiedy pikturalna forma, zapis natychmiastowy (gest), zasłonięcie obrazu arkuszem papieru, zestawieniem przeróżnych materii barwnych, od naklejanych i zdartych do wklejanych kawałków płótna -zdaje się w nieuchwytny sposób korespondować z moim istnieniem. Czas, który osadza się w pamięci przestrzeni, dla której nie sposób arbitralnie wyznaczyć granic, ślad obecności-to „białe tematy”, motyw przewodni wielu obrazów i rysunków. Biel jest polem zapomnienia i polem ekspresji. Jest naszą świadomością gotową na przyjęcie bodźców, ekranem do wyobraźni. Ciszą zagrożoną hałasem.

Deklarował także: „W mojej twórczości dotykam wszystkiego, co istnieje w wymiarze przestrzeni, w której się obracam, niekiedy nie koncentrując uwagi na „przeżywaniu”. Jest to dla mnie „dotykanie”, zwracanie uwagi na elementy świata, w którym żyję: fragment pejzażu, wnętrze, kartka koloru, deska, prosta czynność, zdarzenie bądż fakt, sny, nostalgia i wszystko to, na co zwrócę uwagę w sposób szczególny i wszystko to co jest w mojej wyobrażni”.

Pogrzeb artysty odbędzie się 8 sierpnia 2023 r., o godz. 13:10 na cmentarzu na Junikowie w Poznaniu (kaplica będzie otwarta od godz. 12:40).

Poniżej przedstawiamy obrazy z jednej z ostatnich wystaw artysty, która odbyła się dnia 7 czerwca 2019 roku w Collegium Chemicum w Poznaniu – Kampus Morasko.

advanced divider

Najnowszeaktualności